əzbərçilik

əzbərçilik
is. Mənasını bilmədən, dərindən öyrənmədən, mexaniki surətdə əzbərləmə. Məktəblərdə əzbərçiliklə mübarizə aparmaq lazımdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • xəbərçilik — is. Birindən o birinə xəbər vermə, söz gəzdirmə, çuğulçuluq, şeytançılıq. Bir tərəfdən də Şahmar xəbərçiliyinin üstündə dişinin dibindən çıxanı <Şahpərinin> üzünə çırpmışdı. B. Bayramov. Xəbərçilik eləmək (etmək) – birinin sözünü başqasına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərçilik — is. 1. köhn. Çərçinin işi, peşəsi; xırdavatçılıq. <Hacı Mehdi:> Get bazara, çərçiliyini elə, beş şahı qazan, ətə, çörəyə ver, gətir ye, yıxıl yat. Ə. H.. 2. məc. dan. Boşboğazlıq, laqqırtı. Bəsdir çərçilik elədin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nökərçilik — is. Nökər olma, nökərlik etmə. Nökərçilik etmə. – <Rəhim Leylaya:> Mən atamı, anamı unudub bu qapıda səndən ötrü nökərçiliyi qəbul eyləmişəm. N. V.. Bəxtiyar bütün ömrünü özgələrin qapısında nökərçiliklə keçirdiyindən nə dünya, nə də axirət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərçilik — is. Heç bir əsas olmadan əmək haqqını və s. ni bərabərləşdirmək cəhdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəftərçilik — bax dəftərdarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyicilik — is. Şeytanlıq, xəbərçilik. Deyicilik etmək – şeytanlıq etmək, xəbərçilik etmək, xəbər vermək. <Dəmirov:> Görəsən, məndən kim deyicilik eləyib? Yoxsa bu, rayona gələndən mənim üstümə belə bu qədər düşməzdi. S. R.. Bir az qabaq yoldaşın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytanlıq — is. Xəbərçilik, casusluq, çuğulluq. <Dəmirqaya:> Mirzəağa məni aldadıb. O casusdur. Mən onun etdiyi şeytanlıqlara şahidəm. H. N.. Şeytanlıq etmək (eləmək) – xəbərçilik etmək, çuğulluq etmək, casusluq etmək, xəbərçiliklə, çuğulluqla məşğul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alağuzdux — (Xanlar) xəbərçilik. – Niyə alağuzduğ eleysəη …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cüvəlik — (Kürdəmir) xəbərçilik …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çuğulçulux — (Tovuz) xəbərçilik. – Çuğulçuluğ eləmə, yekə oğlansan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”